Kryolipolýza - liposukce zmražením

Přístroj CRYOMAX

CRYOMAX kryolipolýza


Výsledky před a po

CRYOMAX kryolipolýza


Výsledky před a po

CRYOMAX kryolipolýza

KRYOLIPOLÝZA - liposukce zmražením - úvod

Definice kryolipolýzy - kryolipolýza je úmyslné zničení tukové tkáně při velmi nízkých teplotách, které nemají výrazný vliv na okolní tkáně a nepoškozují je

Nadbytek tuku způsobuje lokální a systémové problémy. Různé zdroje energie, například laser, ultrazvuk a radiofrekvenční elektrická terapie jsou používány jako potenciální neinvazivní ošetření zaměřená na lokání odstranění podkožního tuku. Kryochirurgie při velmi nízkých teplotách byla obvykle využívána ke zničení tkáně bez specifického určení, možnosti využití této metody pro selektivní zničení podkožního tuku bylo podrobně a důkladně vyzkoumáno. Výrazná ztráta podkožního tuku o očividných několik milimetrů, která nastala postupně během zkoumání po dobu 3 a půl měsíce. Byl zaznamenán úbytek tukových buněk, za běžných podmínek zde nebyl zaznamenán žádný klinický či histologický důkaz o poškození pokožky nebo zjizvení. Na základě vědeckých klinických studií vznikla nová metoda kryolipolýza - liposukce zmražením, kterou reprezentuje dlouhotrvající kontrolované lokální chlazení pokožky, které dokáže vyvolat selektivní zničení a úbytek podkožního tuku bez poškození svrchní kůže.

Co je KRYOLIPOLÝZA - liposukce zmražením

Kryolipolýza je neinvazivní zmražení tukových buněk, které zapříčiní lipolýzu. Tukové buňky jsou narušeny nízkou teplotou, obsah tukových buněk je vyloučen do mezibuněčného prostoru, bez narušení okolních tkání, následně do lymfatického systému a z těla ven.

Zmražení problémových partií pomocí ošetření kryolipolýza způsobí v tukových buňkách apoptózu, neboli programované buněčné narušení tukových buněk. Je to zcela fyziologický děj. Tuková buňka je narušena a následně její obsah odstraněn takovým způsobem, že nedojde k poškození okolních buněk. Je to tedy organizovaný a přísně regulovaný děj. Přirozená reakce těla odstraňuje tyto poškozené buňky a lipidy, které jsou propuštěny z těchto buněk. Jakmile jsou poškozené buňky odstraněny, tuková vrstva se nemodeluje a zmenšuje, neboť tukové buňky se shlukují zpět k sobě, vytlačují prázdná místa a zmenšují tak tukovou vrstvu. Lipidy z tukových buněk jsou postupně vstřebávány a vylučovány z těla lymfatickým systémem, stějně tak jako tuk z jídla. Tkáň obklopující tukové buňky je před ošetřením kryolipolýza chráněna, protože nereaguje na ochlazení, takže nedochází k jejímu poškození.

VÝHODY NEINVAZIVNHO OŠETŘENÍ KRYOLIPOLÝZA (liposukce zmražením)

Neinvazivní ošetření kryolipolýza je bezbolestné - bez jehel, injekčních stříkaček, anestetik, léků proti bolesti a bez času na zotavení. Neinvazivní ošetření kryolipolýza je pohodlná pro klienty. Mohou číst, pracovat na počítači, poslouchat muziku nebo jen relaxovat. Klienti mohou pokračovat ve svých běžných denních aktivitách. Ve stejný den mohou klienti absolvovat i fyzickou zátež na kterou jsou zvyklí.

Kontraindikace u NEINVAZIVNHO OŠETŘENÍ KRYOLIPOLÝZA (liposukce zmražením)

  • onkologická léčba
  • epilepsie, silná antidepresiva
  • těhotenství, kojení
  • nemoc srdce, ledvin, jater, oběhové soustavy a jiné závažné (trombóza, léky na ředění krve, ateroskleróza, krvácivé stavy, cirhóza jater, diabetes 3.stupně) kožní a infekční onemocnění
  • implantáty z kovu v těle v místě ošetření